loading

Design is een krachtige tool. Het kan verbinden, verleiden en een boodschap overbrengen. Maar ook zorgen voor kostenbesparing, efficiënte communicatie of een heldere merkhiërarchie.

Expertise

Advies en ondersteuning

Wij helpen opdrachtgevers bij het ontwikkelen van een nieuwe identiteit. Niet alleen creatief; wij geven ook advies en ondersteunen en begeleiden het proces. Inhoudelijk, technisch en praktisch.
Inhoudelijk
Het opstellen of aanscherpen van uw ambitie en doel, de hoofdboodschap naar de doelgroep, de gewenste positionering en de communicatiestrategie van uw organisatie.
Technisch en praktisch
Ondersteuning en advies bij het inventariseren van de benodigde communicatiemiddelen, het uitwerken van een plan van aanpak, het opstellen van de briefing en de uitgangspunten voor de designers.
Maar we kunnen u ook adviseren wat de mogelijkheden zijn binnen het voor u beschikbare budget. Op welke wijze uw middelen gerealiseerd kunnen worden. Aangevraagde offertes beoordelen en de afdeling communicatie ondersteunen en opleiden.

Expertise

Ontwikkelen van identiteiten

Onze passie ligt bij de creatie van aansprekende en sterke identiteiten. Met meer dan 20 jaar ervaring met het werken aan merken kunnen wij u adviseren op het gebied van merkarchitectuur, merkpositionering en merkstrategie. Maar ook bij de implementatie van uw identiteit naar on- en offline middelen.

Expertise

Vastleggen en beheren van huisstijlrichtlijnen

Consistente toepassing van de identiteit op alle communicatie- middelen zorgt voor maximale impact. Daarom is het van belang de ontwikkelde identiteit vast te leggen en de spelregels te definiëren en te beheren.
Wij zorgen voor advies, de ontwikkeling en het beheer van deze huisstijlrichtlijnen.

Studio Lammert Jonkman

Helder advies
en praktische oplossingen

Expertise

Technische realisatie middelen

Wij werken aan zowel online als offline middelen. Deze middelen worden technisch uitgewerkt voor productie. Of het nou gaat om het drukken van een publicatie, de specificaties voor Word templates of de bestanden voor de realisatie van een website.
Wij zorgen er voor dat al deze middelen kwalitatief hoogwaardig gerealiseerd worden.

Expertise

Millimeters én pixels

Uw identiteit wordt zichtbaar via uw communicatiemiddelen. Zoals op uw visitekaartje, briefpapier, rapporten, website of digitale nieuwsbrief. Online en offline middelen.
Wij hebben veel ervaring met print- en drukwerk. Maar ook voor het ontwikkelen van online communicatiemiddelen kunt u bij mij terecht. We zijn thuis in millimeters én pixels.