loading

Studio Lammert Jonkman geeft vorm aan uw identiteit

Topcare als springplank

Voor Stichting Topcare, een netwerk van zo’n vijfentwintig zorgorganisaties, hebben we een nieuwe identiteit ontwikkeld.
Samen met Topcare hebben we eerst het merk inhoudelijk aangescherpt. Vanuit de ontwikkelde hoofdboodschap ‘we brengen je in beweging’ hebben we een krachtig logo en een passende vormentaal ontwikkeld. Deze nieuwe identiteit hebben we doorvertaald naar een nieuwe website en middelen voor bij het Topcare-symposium.

Lees meer

Symposium Topcare 10 jaar

In november 2023 was het Topcare-symposium, ter ere van haar 10-jarig jubileum, in Mereveld (Utrecht). Topcare vroeg ons voor dit symposium middelen te ontwikkelen. Het was de eerste kennismaking van haar netwerk met de fonkelnieuwe ontwikkelde identiteit van Topcare.

Een nieuw Haags debatpodium

SPREEEK is een initiatief van tien Haagse instellingen, waaronder Amare, Beeld en Geluid Den Haag, Nieuwspoort, Het Nationale Theater, Museon, Bibliotheek Den Haag, Filmhuis Den Haag en het Paard, voor iedereen die mee wil praten en debatteren over actuele maatschappelijke thema’s. SPREEEK werd gelanceerd in het Filmhuis door burgemeester Van Zaanen.

Zie spreeek.nl

Zwijgen is zilver, Spreeek is goud

Voor het Haagse debatpodium SPREEEK ontwikkelden wij de naam, het logo, de visuele stijl en het ontwerp voor de website.
Dit in samenwerking met EMMA en TwoKings.

Krant = posters

In samenwerking met EMMA hebben we een krant ontworpen die direct duidelijk maakt wie Blik op Werk is en waar ze voor staat. Deze krant is tegelijkertijd ook twee posters. De vormgeving is fris en een beetje eigenzinnig. Blik op Werk, een onafhankelijk kwaliteitsinstituut, streeft ernaar dat iedereen het recht heeft om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Ze geloven in de noodzaak van het empoweren en ondersteunen van mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt.

The Journey

Dit boekje is een zelfreflectie op waarom Accesserator faalde als een start-up investeringsmaatschappij en waarom die investeringen niet het financiële succes brachten dat de oprichters beoogden. Het door ons vormgegeven boekje verteld het verhaal aan de hand van een reis in tekst en beeld.

Zie ook Accesserator magazine

Reimagining Social Contracts

Voor de conferentie KPAC22 van Knowledge Platform Security & Rule of Law hebben we de vormgeving verzorgd. Het logo en de visuele stijl zijn afgestemd op het thema ‘Reimagining Social Contracts’. Voor het event, dit jaar plaats in het Louwman Museum in Den Haag, hebben we o.a. de bewegwijzering ontwikkeld en de aankleding van het hoofdpodium.
Foto: Mariska Kerpel

Just Peace Month

In de maand september en oktober 2021 vonden er in het kader van de Just Peace Month verschillende activiteiten plaats in en rondom Den Haag. The Hague Humanity Hub heeft ons ingeschakeld om het logo op te frissen en een eenvoudige herkenbare stijl te ontwikkelen.

Conferentie KPAC21

Ook voor deze editie van de conferentie Knowledge Platform Security & Rule of Law (KPSRL) zijn we gevraagd de vormgeving te verzorgen. Dit jaar (2021) niet alleen een online evenement maar konden deelnemers ook weer live aanwezig zijn. Het thema voor KPAC21 was ‘Assymetric Power’. Dit is vertaald naar een logo en een eigen herkenbare stijl voor de on- en offline middelen. Foto: Mariska Kerpel

GGD Contact-app

De GGD Contact-app is een app die helpt bij het contactonderzoek van de GGD. Je kunt de GGD Contact-app gebruiken als uit een coronatest blijkt dat je besmet bent met het coronavirus. Het is dan belangrijk dat je de mensen met wie je contact hebt gehad zo snel mogelijk waarschuwt omdat zij ook besmet kunnen zijn. In samenwerking met EMMA, het ministerie van VWS, GGD GHOR en het creatieve bureau Valsplat hebben we het icon voor deze app ontworpen.

Republiek Elektriek

Bij de energiecentrale in het park De Verademing in de Haagse wijk Segbroek vind jaarlijks het buurtfestival Republiek Elektriek plaats. Hiervoor hebben we een energiek en kleurrijk logo ontwikkeld.

Hoogwaardig, frequent, toegankelijk en snel openbaar vervoer

OVNEXT is een samenwerkingsprogramma van de gemeente Den Haag, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en HTM om de snelle groei van de regio bij te benen met snel en aantrekkelijk OV. OVNEXT wil zo inwoners verleiden om in de toekomst op een andere manier te reizen dan met de auto. Wij hebben voor dit programmabureau een logo en bijbehorende identiteit ontwikkeld.

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Nederland gaat het Verdrag van Faro ondertekenen. Dit Europese verdrag benadrukt de maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed en het belang van deelname door de samenleving. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft ons gevraagd om een magazine vorm te geven met daarin inspirerende praktijkvoorbeelden en verhalen, waarbij de mens centraal staat.

Onbegrensde mogelijkheden

Om de samenwerking tussen de ons omringende landen te verbeteren is het nodig dat jongeren in de grensstreek elkaar leren kennen. Voor dit project, het programma grensoverschreidende jongerenevenementen van het ministerie van Buitenlandse zaken i.s.m. EMMA, is ons gevraagd om een logo te ontwikkelen. We hebben een aantal creatieve sessies met jongeren opgezet en de creatieve opbrengsten hebben we vertaald naar een serie logo’s.

De focus van TPI

Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) is een platform van de Rijksoverheid met als doel de transitie naar proefdiervrije innovaties te versnellen. Wij werden gevraagd om voor dit platform een identiteit te ontwikkelen en een gids. Centraal in de nieuwe identiteit staat de stip.

Lees meer


Think. Do. Connect

EMMA heeft ons gevraagd het merk EMMA een restyling te geven. De opbrengsten uit een aantal sessies hebben we vertaald naar een nieuwe merkidentiteit met een krachtige visuele en bijpassende verbale stijl.

Lees meer

Bridging the gap

De jaarlijkse conferentie van het Knowledge Platform Security & Rule of Law (KPSRL) vond plaats op 10 oktober 2019 in het COMM te Den Haag. Het thema voor dit jaar was ‘Bridging the Gap’. Wij werden gevraagd middelen te ontwikkelen om de deelnemers tot verbinden en denken aan te zetten.

Lees meer

Terugblikken en vooruitkijken

In opdracht van Ministerie van Justitie en Veiligheid mochten wij het 25 jarig jubileum van de IND in de vorm van een magazine ontwerpen. In RewIND lees je de verhalen van toen en van nu over het verleden gebundeld in 4 periodes van oprichting tot het jubileumfeest.

Lees meer

Electric Vehicle Symposium (EVS32)

Van 19 tot 22 mei 2019 vond de 32e editie van het Electric Vehicle Symposium plaats in Lyon, Frankrijk. Hét belangrijkste internationale wetenschappelijke congres met als hoofdthema sustainable mobility. Voor dit event hebben we 5 grote wanden ontworpen met de belangrijkste innovaties van ons land binnen 5 thema’s. Het uitgangspunt voor de vormgeving is het laten zien van de behaalde successen in cijfers.

Lees meer

Maloto, umboni, tsogolo

EMMA werd door Accesserator gevraagd om een uitgebreid overzicht van de organsiatie te maken: van de start in 2017 tot de voortgang in 2018, een blik op 2019 en op de toekomst. Dit overzicht hebben wij vertaald naar een magazine met de driedeling droom (maloto), proof (umboni) en de toekomst (tsogolo).

Lees meer

Een bewegende identiteit

Op donderdag 31 mei 2018 vond in de Rijtuigenloods in Amersfoort het eerste Festival Duurzame Mobiliteit plaats. Voor dit evenement hebben we een duurzame identiteit ontwikkeld. Om mobiliteit te verduurzamen, moeten we in beweging komen.

Lees meer

Identiteit voor PSI

Plural Security Insights is een netwerk en platform dat haar onderzoek richt op drie steden: Beirut, Nairobi en Tunis. De vrede en veiligheid van de burgers in deze steden wordt gewaarborgd door diverse partijen. Per stad is de samenstelling anders. Daarom drie verschillende logo’s.

Lees meer

Toolkit Nederland Digitaliseert

Burgers en bedrijven kunnen in 2017 hun zaken met de overheid digitaal regelen. Overheidspartijen bundelen daarom de krachten en stemmen de communicatie over digitale voorzieningen op elkaar af.
Hiervoor is een communicatietoolkit beschikbaar met banners, advertenties, posters, etc. Overheidspartijen kunnen hier gebruik van maken om de voordelen van digitale dienstverlening op een eenduidige en herkenbare manier onder de aandacht te brengen bij burgers en bedrijven.

Lees meer

Praktisch, flexibel en mooi

Een digitale nieuwsbrief op maat gemaakt voor gebruik in MailChimp. Voor het KPSRL zijn er drie basistemplates ontwikkeld. Iedere template bestaat uit een set modules waarmee de opdrachtgever snel en eenvoudig een nieuwsbrief kan samenstellen en versturen.

Lees meer

Tien tips voor digitaal denken

Uitgave van de overheid om medewerkers binnen de overheid te inspireren om digitaal te denken én te doen. In deze uitgave staan tien tips en zitten stickers met aansprekende ideeën om in bijvoorbeeld je agenda te plakken.

Lees meer

Added value by adding value

Het Knowledge Platform Security & Rule of Law is een internationaal platform met als doel het Nederlandse beleid op het gebied van veiligheid en rechtsorde in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Wij hebben een identiteit ontwikkeld die aansluit bij de gewenste uitstraling: autoriteit en dynamiek.

Lees meer

Groen ‘feestje’ bij je thuis

De EnergyParty is een leuke tool om samen met buren en/of vrienden op een speelse manier te ontdekken welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen. Wij hebben een identiteit, het logo, de spelkaarten en de illustraties ontwikkeld.

Lees meer