loading

Nationale Brandweer

Categorie

ontwerp identiteit

Opdrachtgever

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR), in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, werd in 2002 gestart met het ontwikkelen van een landelijke huisstijl voor de Brandweer. Uniformiteit bij regionaal optreden en een gezamenlijke uitstraling moet de toenemende samenwerking van brandweerkorpsen onderstrepen. Eén gezamenlijke uitstraling.

Resultaat

Het nieuwe beeldmerk, en de bijbehorende huisstijl, zijn in 2002 ingevoerd. Vrijwel alle gemeentelijke korpsen hebben het nieuwe beeldmerk omarmt. Ze mogen het nieuwe beeldmerk gebruiken, het is geen verplichting. Op de brandweerauto’s, kazernes, petten en pakken prijkt het nieuwe boegbeeld. Het resultaat is een uniforme uitstraling van de brandweer in Nederland.

Gerealiseerd bij Corps ontwerpers in 2003.
Fotografie Brandweerman: Arthur van Diest fotografie