loading

Plural Security Insights

Categorie

ontwerp identiteit, publicatie, webdesign

Drie logo's

De visuele identiteit van PSI is gebaseerd op het gegeven dat er naar alternatieve wegen gezocht wordt om de veiligheid van burgers te waarborgen. Er zijn situaties op de wereld waar de staat niet de enige aanbieder is als het gaat om veiligheid van haar inwoners. En zelfs niet de belangrijkste. Vaak opereren er een aantal partijen tegelijkertijd. Waaronder religieuze politie, milities en krijgsheren, georganiseerde criminele groepen en buurtbendes. Zij zorgen voor de openbare orde, en proberen veiligheid en vrede te waarborgen. Er is dan sprake van een meervoudig veiligheidsaanbod.

Het logo bestaat uit een meerdere schijven die samen een cirkel vormen, de focus. Het onderzoek van PSI richt zich voornamelijk op drie steden: Beirut, Nairobi en Tunis. De vrede en veiligheid van de burgers in deze steden wordt gewaarborgd door een aantal partijen. Die verschillen van elkaar per stad. Daarom drie verschillende logo’s.

Opdrachtgever

Plural Security Insights is een netwerk voor beleidsonderzoek en een platform voor samenwerking tussen de betrokken wetenschappers en uitvoerders. Haar voornaamste doel is bij te dragen aan het versterken van de toegang tot de veiligheid voor burgers in fragiele en door conflicten getroffen gebieden.

Haar speerpunt is plural security provision: veiligheid van burgers waarborgen door het koppelen van meerdere partijen: meervoudige veiligheidsvoorzieningen.