loading

Er is geen toverformule. Iedere project is uniek. Het ontwikkelen van een identiteit is geen wetenschap maar een creatief proces. Het project wordt afgestemd op uw behoeften en wensen. Maatwerk dus.

Het beste van beide

Ratio + creativiteit

We helpen u met het ontwikkelen van uw identiteit door ratio en creativiteit te combineren.
We werken op basis van doel, inhoud en boodschap. Het rationele deel van het proces. Deze uitgangspunten vertaal ik naar vorm, kleur, taal en materiaal. Een meer intuïtieve fase van het proces. Een goede identiteit heeft het beste van beide!

Effectieve communicatie

Praktische oplossingen

We werken in een tijd waar budgetten effectief moeten worden gebruikt. Waarin online communicatie enorm is toegenomen. En er veel mogelijkheden zijn om de doelgroep te informeren. Het is onoverzichtelijker en complexer geworden. Er moeten dus meer keuzes worden gemaakt. En wat zijn de juiste keuzes? We zien dat er grote behoefte is aan gedegen advies en praktische oplossingen.

Studio Lammert Jonkman

Vakmanschap, eigentijds en onderscheidend design

Slim werken

Betaalbare identiteit

Nieuwe ontwikkelingen maken het mogelijk om relatief eenvoudig en betaalbaar een identiteit, website, online magazine of digitale nieuwsbrief te creëeren. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van de mogelijkheden van een online platform zoals MailChimp of Foleon. Er zijn tal van creatieve manieren om tot een praktische en betaalbare oplossingen te komen.

De kracht van design

Design is een krachtige tool

Het kan een merk een gezicht en een stem te geven. Het kan verbinden, verleiden en een boodschap overbrengen. Maar kan ook zorgen voor kostenbesparing, efficiënte communicatie of een heldere merkhiërarchie. Het kan complexe informatie vereenvoudigen en bijdragen aan innovatie.

Co-creatie

De kracht van samen

We zijn een ontwerpburo met een sterk netwerk. We werken samen met andere professionals bij het creëren van hoogwaardige producten. Expertises die bij elkaar komen en elkaar versterken. We bundelen onze individuele krachten, ieders kwaliteiten en achtergronden en zo komen we vaak tot betere en mooiere resultaten.